Sabtu, 12 Juli 2014

Mengenal Dunia dan Seisinya


Dunia,
Tak diragukan lagi kerasnya seperti apa.
Dunia yang isinya makluk hidup dan benda mati,
Dunia yang menjadi landasan hidup dan mati.
Siapa yang peduli dengan yang menjadi korban kerasnya dunia.
Tapi untuk apa dirisaukan?
Tuhan telah meneteskan setitik keselamatan di dunia.
Selebihnya manusia yang mengambil pelajaran.